Indkaldelse til Generalforsamling i Hovedbestyrelsen i EIF

14-03-2023

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING 

GENERALFORSAMLING I HOVEDFORENINGEN 

Afholdes i mødelokalet på Gymnasievej 5c, Espergærde 

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning 

  3. Regnskabsaflæggelse 

  4. Indkomne forslag 

  5. Valg 

A: Formand: 

     Peter Brask – modtager ikke genvalg 

B: 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Jakob Vinding modtager ikke genvalg 

Keld Fritxbøger modtager ikke genvalg 

C: Suppleant: 

Ulla Agergaard – modtager ikke genvalg 

D: Revisor: 

Aaen & Co. 

  1. Eventuelt 

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest mandag den 5. april 2022. 

Forslag sendes til Kitt Montell på mail til kism@fredensborg.dk 

 

Bestyrelsen 14. marts 2023 


Vores sponsorer